Behandelingen

Conserverende tandheelkunde

Conserverend betekent in de tandheelkunde "zoveel als mogelijk behouden".

Door een regelmatige preventieve controle (met radiografieën) kan cariës in een vroeg stadium ontdekt en behandeld worden. Zo vermijdt u pijn en kan de cariës met een vulling behandeld worden.

Ook tandvleesproblemen kunnen door regelmatige controle vroegtijdig ontdekt en behandeld worden. Er wordt tijdens een preventieve controle tandsteen verwijderd en uw gebit wordt gepolijst.

Mogelijks stelt de tandarts gebitsslijtage vast door knarsen of erosie. Het is belangrijk dat deze problemen op tijd ontdekt worden zodat er snel aan de oorzaak kan gewerkt worden om verdere schade te voorkomen.

De mondhygiëne wordt mogelijks bijgestuurd zodat u uw gebit thuis zelf nog beter kan onderhouden en poetstrauma's kan voorkomen.

Endodontologie

Bij een diepe cariës, zwaar gevulde tand, barst of trauma, kan het zijn dat de zenuw van de tand geïnfecteerd geraakt, afsterft of bloot komt te liggen. Dit veroorzaakt meestal tandpijn. Soms kan dit ook zonder pijn verlopen maar vormt er zich een abces. Dan moet de zenuw of pulpa van de tand verwijderd worden. Dit noemt men ontzenuwen.

Soms gebeurt het dat een tand die in het verleden werd ontzenuwd, opnieuw behandeld dient te worden omwille van een overgebleven of nieuwe infectie. Dit noemen we een herbehandeling. Dit proces kan pijn veroorzaken maar kan zich even goed zonder klachten voordoen.

Een ontzenuwing of wortelkanaalbehandeling is technisch niet eenvoudig doordat het zenuwkanaalstelsel van een tand zeer complex kan zijn. Dit vereist een zekere expertise. Daardoor kan het zijn dat u doorverwezen wordt naar een specialist endodontoloog die deze behandeling onder microscoop uitvoert. Dit gebeurt ook binnen onze praktijk. Voor meer info kan u terecht op www.endolior.be.

Parodontologie

Parodontologie is een specialisatie binnen de tandheelkunde die zich richt op de steunweefsels rond de tanden. Ontstoken tandvlees (gingivitis) en botverlies rond de tanden (parodontitis) worden dus behandeld.

Het is belangrijk dat deze problematiek tijdig wordt herkend en behandeld gezien deze aandoening meestal pijnloos is maar leidt tot tandverlies. Parodontitis kan slechte mondgeur veroorzaken en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, herseninfarct en complicaties bij de zwangerschap.

Vaak is tandsteen de oorzaak van dit probleem. Het is dan ook noodzakelijk dat u regelmatig op preventieve controle gaat bij de tandarts zodat het tandsteen tijdig verwijderd wordt en uw mondhygiëne eventueel kan bijgestuurd worden.

Sommige gevallen kunnen perfect behandeld worden door een Algemeen Tandarts en kunnen binnen het huis gebeuren. Patiënten met een moeilijker te behandelen probleem worden doorverwezen naar een erkend specialist in de parodontologie.

Een parodontoloog is opgeleid om naast parodontale chirurgie ook esthetische tandvlees correcties zoals gingivectomie, klinische kroonverlenging, bindweefsel enten, recessie bedekking en behandeling van gummy smile uit te voeren.

Orthodontie

Orthodontie is een erkende specialisatie binnen de tandheelkunde. Orthodontisten focussen zich op het corrigeren van de onregelmatige stand van tanden en een afwijkende relatie tussen boven- en onderkaak. Een behandeling is zowel voor kinderen als volwassenen mogelijk. Het eindresultaat bezorgt u een goed functionerend gebit en een stralende glimlach.

Vaak denkt men dat orthodontie niet nodig is omdat het enkel zorgt voor een mooi gebit maar niets is minder waar: bij een slechte stand van de tanden en kaken kunnen er op termijn kaakgewrichtklachten of uitgebreide slijtage optreden. Bovendien is een goed geplaatste tandenrij veel makkelijker te poetsen, wat er dan weer voor zorgt dat men minder kans heeft op cariës.

Wij hebben geen orthodontist binnen onze praktijk maar werken nauw samen met verschillende orthodontiepraktijken in de buurt. Wij geven u graag meer informatie tijdens een consultatie.

Kindertandheelkunde

Ook voor kinderen is een regelmatige preventieve controle van groot belang. Het melkgebit vormt de basis van een goed definitief gebit. Cariës dient op tijd opgemerkt en behandeld te worden gezien dit proces zich zeer snel kan doorzetten in een melkgebit.

Bij bepaalde tandenstanden is het van belang uw kind vroegtijdig (jonger dan 9 jaar) door te sturen naar de orthodontist. Zo kan een (uitgebreidere) behandeling op latere leeftijd mogelijks vermeden worden.

Wij raden ouders aan een eerste afspraak voor hun kindje te maken rond de tijd dat het naar school begint te gaan (2,5 á 3 jaar). Op die manier wordt uw kindje vertrouwd met een tandartsbezoek en kunnen we u ook tips geven over hoe u thuis de mondhygiëne van uw kindje optimaal kan helpen uitvoeren.

Kinderen zijn bij al onze tandartsen van harte welkom!

Uitneembare prothese

Wanneer er tanden verloren zijn gegaan, bestaan er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen.

Een uitneembare prothese of kunstgebit is een veel gebruikte oplossing voor het vervangen van enkele (partiële prothese) tot alle (volledige prothese) ontbrekende tanden. Deze oplossing is zeer esthetisch en het meest budgetvriendelijk. Voor elke patiënt is er vanaf 50 jaar een gedeeltelijke terugbetaling voorzien door de ziekteverzekering.

Afhankelijk van de elementen die overblijven, is het soms aan te raden een metalen basis voor de prothese te voorzien (frameprothese). Dit verhoogt het comfort van de patiënt aanzienlijk.

De tandarts raadt u mogelijks ook aan om een of meerdere implantaten te laten plaatsen om de prothese mee te ondersteunen (overkappingsprothese).

Een uitneembare prothese wordt in een tandtechnisch labo vervaardigd. Deze behandeling gebeurt in verschillende zittijden in een nauwe samenwerking tussen de tandarts en de tandtechnicus.

Al deze behandelingen kunnen binnen onze praktijk uitgevoerd worden.

Kroon- en brugwerk

Door een grote cariës of vulling, ontzenuwing of trauma blijft er mogelijks weinig eigen tandmateriaal over van een tand. Dan zal de tandarts u aanraden om een (partiële) kroon te laten plaatsen. Dit is noodzakelijk om de tand te verstevigen en te redden op lange termijn.

Als er een tand ontbreekt in uw gebit, kan dit aangevuld worden door een implantaat met daarop een kroon. Maar afhankelijk van de situatie kunnen ook de buurtanden gebruikt worden als pijlers van een brugwerk. Dan wordt er letterlijk een tandje tussen twee andere tanden gehangen. Deze brug wordt dan gecementeerd op de buurtanden.

Deze restauraties worden in een tandtechnisch labo vervaardigd. Deze behandeling gebeurt in verschillende zittijden in een nauwe samenwerking tussen de tandarts en de tandtechnicus.

Deze behandelingen worden binnen onze praktijk uitgevoerd.

Implantologie

Wanneer een tand verloren is gegaan, bestaan er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen.

Eén van de oplossingen is het vervangen van de tand door een implantaat. Deze vervangt de wortel van de tand. Nadat het implantaat is ingegroeid in het bot, wordt er door de tandarts een abutment (tussenstukje) en een kroon bovenop geplaatst. Deze oplossing ligt in alle opzichten het dichtst bij een echte tand. Het grote voordeel van deze behandeling is dat de buurtanden onaangetast blijven.

Wanneer er meerdere (of alle) tanden verloren gegaan zijn, kan hetzelfde principe toegepast worden. Er kan dan een vast brugwerk geplaatst worden op meerdere implantaten.

Een andere mogelijkheid is het vervaardigen van een overkappingsprothese. Een uitneembare prothese kan dan letterlijk vastgeklikt worden op de implantaten. Zo blijft de prothese echt vast zitten. Dit verhoogt het kauwcomfort aanzienlijk.

Niet alle toepassingen zijn mogelijk voor alle patiënten. Er moet bijvoorbeeld voldoende bot aanwezig zijn om deze behandelingen te kunnen uitvoeren. Dit kan onderzocht worden via 3D-beelden van een Conebeam CT-scan.

Welke oplossing voor u van toepassing zou kunnen zijn, bespreken de tandartsen graag met u op een consultatie.

Voor een specifieke bespreking en het plaatsen van implantaten kan u binnen onze praktijk terecht bij Nasim Mahjoub Pour.

Tandextractie

Soms is een tand zo erg beschadigd door cariës, een barst of botverlies errond, dat het element niet meer gered kan worden.

Het hangt af van uw specifieke situatie of de tand al dan niet bij de Algemeen Tandarts in onze praktijk kan verwijderd worden. Binnen de praktijk gebeuren de (chirurgische) extracties door tandarts Nicolas Berghmans en Nasim Mahjoub Pour.

Afhankelijk van uw medische situatie sturen wij u mogelijks door naar een Stomatoloog of Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in het geval van ingesloten wijsheidstanden (extracties onder narcose).

Indien u bloedverdunners neemt, verwittig ons dan zeker voor de ingreep.

Esthetische tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde is het deelgebied binnen de tandheelkunde waarin er aandacht wordt besteed aan het uiterlijk van het gebit.

Door veranderingen aan te brengen in de kleur, vorm en stand van tanden, kan er al een heel ander uitzicht ontstaan. Hiervoor kunnen verschillende materiaal gebruikt worden zoals composiet (wit vulmateriaal), kronen of facetten.

Ook het bleken van tanden behoort tot de esthetische tandheelkunde.

Deze behandelingen kunnen binnen onze praktijk uitgevoerd worden.

Bovendien kan u bij onze Nasim Mahjoub Pour terecht voor esthetische tandvlees correcties zoals gingivectomie, klinische kroonverlenging, bindweefsel enten, recessie bedekking en behandeling van gummy smile.

Adviezen

Onderhoud van een prothese

1. Dagelijks onderhoud

Na elke maaltijd neemt u de prothese uit de mond en spoelt deze af onder stromend water.

Minstens één keer per dag dient de prothese grondig gereinigd te worden. Dit wil zeggen dat u de prothese grondig borstelt (langs binnen en langs buiten). Wat heeft u hierbij nodig?

  1. Protheseborstel
  2. Neutrale, vloeibare handzeep

Gebruik zeker GEEN tandpasta en GEEN ander schuurmiddel of chemisch inwerkend middel (javel/aceton). Een schuurmiddel is geen goed idee omdat de prothese best zo glad mogelijk blijft voor zo weinig mogelijk voedselretentie.

Masseer ook dagelijks het tandvlees waarop de prothese rust. Dit is goed voor de mondhygiëne en de bloedcirculatie in de weefsels. Dit doet u met een zachte tandenborstel met water.

U hoeft helemaal geen "tabletjes" (Correga tabs, Steradent, Albodent, etc.) te kopen om de prothese proper te houden. Het onderhoud zoals hierboven beschreven volstaat. Indien u toch per se zo een product wil gebruiken, is het wel belangrijk om te weten dat u dit dagelijks moet doen voor minstens 8 uur. Deze producten werken enkel om plaque te verwijderen dat niet ouder is dan 24 uur. Indien u het dus niet dagelijks gebruikt, heeft het geen zin om dit aan te schaffen. Plaque ouder dan 24 uur wordt tandsteen en dat kan u niet meer verwijderen met zo een tablet.

2. Periodiek onderhoud

Tandsteen (plaque dat ouder is dan 24 uur en aankoekt) kan u niet meer verwijderen door enkel te borstelen. U kan het best de prothese gedurende een nacht in een oplossing van ½ water, ½ azijn leggen. 's Ochtends borstelt u de prothese en de stukjes tandsteen vallen er gewoon af.

Vermijd om op de prothese te krassen of steken met een scherp voorwerp. Dat maakt het oppervlak van de prothese ruw en zo kan er gemakkelijker opnieuw plaque blijven hangen.

Verkleuringen (veroorzaakt door het gebruik van koffie, thee, wijn, etc.) kan u het best verwijderen door de prothese gedurende een nacht in een oplossing van water met daarin twee druppeltjes javel te leggen. Leg de prothese nooit in 100% javel!

Jaarlijkse controle: zelfs als u weinig of geen tanden meer heeft, is het toch belangrijk om jaarlijks bij de tandarts op controle te gaan. Zo kan de tandarts tijdig tekortkomingen aan de prothese opsporen. De tandarts kan beoordelen of het nodig is eventueel uw prothese wat aan te passen omdat die mogelijks wat losser is komen te zitten (relinen of rebasen). Het is tevens belangrijk dat ook de mondholte gecontroleerd wordt op eventuele afwijkingen in de weke weefsels.

Nalast na een wortelkanaalbehandeling

Na een wortelkanaalbehandeling is er normaal gezien geen napijn. Soms zit er een soort druk of spanning op de tand. Dit is normaal, deze nalast kan enkele dagen tot een week duren. Indien dit gevoel te lastig is voor u, kan u een pijnstiller nemen.

Indien er een infectie aanwezig was voor de behandeling, kan het schoonmaken van de wortelkanalen heel uitzonderlijk een reactie of opflakkering uitlokken met een zwelling of abces tot gevolg. Breng ons hier zeker van op de hoogte. Mogelijks wordt er dan een antibioticakuur opgestart om de situatie te kalmeren. Meestal is dit echter niet nodig en volstaat het om enkele dagen een pijnstiller te nemen. Wij raden u dan ibuprofen aan.

Advies na extractie of het plaatsen van een implantaat

De dag van de ingreep

Voor de ingreep:

Na de ingreep:

De volgende dagen

Ongemakken

Toch nog vragen? Aarzel dan niet om met ons te bellen.